انالله و انا الیه راجعون

 

 

 

درگذشت استاد ارجمند و فرهیتخه­ امان زنده یاد دکتر ولی‌الله ظفری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران ، موجب تأثر و تألم خانواده بزرگ ادبی و دانشگاهی گردید .

فقدان آن استاد فرهیخته را به جامعه­ ی ادبی و دانشگاهی تسلیت می‌گوییم و برای ایشان رحمت و غفران واسعه از درگاه ایزد منان خواهانیم

 تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۴ | 20:16 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |
 • حبسيه در ادب فارسي از آغاز تا پايان دوره زنديه , محور علوم انسانی , امیرکبیر تهران , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : نویسنده اول, سال چاپ
 • حبسيه در ادب فارسي از آغاز دوره قاجريه تا انقلاب اسلامي , محور علوم انسانی , امیرکبیر تهران , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : نویسنده اول, سال چاپ
 • سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري1/2 , محور علوم انسانی , انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,محسن دست گیر : ویراستارعلمی,سیدحسین سجادی : مترجم, سال چاپ
 • عدد درزبان عربي , محور علوم انسانی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , غلامرضا كریمی فرد : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,جواد سعدون زاده : ویراستارعلمی,سال چاپ 1379
 • بيماري‌هاي ماهي , محور پزشکی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , رحیم پیغان : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارعلمی, سال چاپ
 • بيماري‌هاي ماهي , محور پزشکی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , رحیم پیغان : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,مهدی سلطانی : ویراستارعلمی, سال چاپ
 • جهان رمبنده , محور علوم پایه , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , ایزاك آسیموف : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,ماشاء اله پورمنصوری : ویراستارعلمی,مجتبی جعفرپور : مترجم, سال چاپ
 • زمين شناسي مهندسي , محور علوم پایه , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,محمدحسین قبادی : مترجم, سال چاپ
 • زمين شناسي مهندسي ويژه دانشجويان عمران , محور علوم پایه , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , محمد كوتی : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,بهرام علیزاده : ویراستارعلمی, سال چاپ
 • هيدروليك رسوب , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , محمود شفاعی بجستان : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی, سال چاپ
 • تسطيح اراضي _ طراحي و محاسبات , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , رضا ابن جلال : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,محمود بینا : ویراستارعلمی, سال چاپ
 • روش‌هاي نوين نقشه‌برداري , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , رضا ابن جلال : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,سید محمود كاشفی پوردزفولی : ویراستارعلمی, سال چاپ
 • نقشه برداري مهندسي (جلد دوم) , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , رضا ابن جلال : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,محمود شفاعی بجستان : ویراستارعلمی دوم,سید محمود كاشفی پوردزفولی : ویراستارعلمی سوم, سال چاپ
 • نقشه برداري مهندسي (جلداول) , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , رضا ابن جلال : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,سید محمود كاشفی پوردزفولی : ویراستارعلمی اول ,محمود شفاعی بجستان : ویراستارعلمی دوم, سال چاپ
 • مكانيك خاك (اصول نظري و علمي) , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , رضا ابن جلال : نویسنده اول,محمود شفاعی بجستان : همکار,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,حسین محمدولی سامانی : ویراستارعلمی سوم, سال چاپ
 • سفيدبالك‌ها: بيولوژي، وضعيت آفتي و مديريت آنها , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,كریم كمالی : ویراستارعلمی,پرویز شیشه بر : مترجم, سال چاپ
 • مديريت حشرات آفت , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,كریم كمالی : ویراستارعلمی,پرویز شیشه بر : مترجم, سال چاپ
 • نقش كنه‌ها (Acari) در كنترل آفات , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,كریم كمالی : ویراستارعلمی,پرویز شیشه بر : مترجم, سال چاپ
 • آزمايشگاه شيمي آلي , محور علوم انسانی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , فریبا حیدری زاده : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,علیرضا كیاست : ویراستارعلمی اول ,سال چاپ 1386
 • اصول كنترل آفات گياهي , محور علوم انسانی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , علی اصغر سراج : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,قدیر نوری‌قنبلانی : ویراستارعلمی,سال چاپ 1386
 • سيستم‌هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير(Facts) , محور علوم انسانی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , محمود جورابیان : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,رحمت اله هوشمند : ویراستارعلمی, سال چاپ 1386
 • سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري1/2 , محور علوم انسانی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ دوم , نجفعلی رضائی آباده : ویراستار ادبی دوم,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,محسن دست گیر : ویراستارعلمی,سیدحسین سجادی : مترجم اول, سال چاپ 1389
 • هيدروليك رسوب , محور مهندسی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ سوم , محمود شفاعی بجستان : نویسنده اول,ناصر طالب بیدختی : ویراستار علمی چهارم,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,محمدرضا جعفرزاده : ویراستارعلمی اول ,یوسف حسن زاده : ویراستارعلمی دوم,شاهرخ زندپارسا : ویراستارعلمی سوم, سال چاپ 1384
 • بيماري‌هاي ماهي , محور دامپزشکی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,مهدی سلطانی : ویراستارعلمی,رحیم پیغان : مترجم, سال چاپ 1382
 • اصول نظري و عملي مكانيك خاك , محور مهندسی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ 1376-1377 , ولی اله ظفری : ویراستار ادبی اول,رضا ابن جلال : نویسنده اول,محمود شفاعی بجستان : نویسنده دوم,قاسم حبیب آگهی : ویراستارعلمی اول ,حسن رحیمی : ویراستارعلمی دوم,حسین محمدولی سامانی : ویراستارعلمی سوم, سال چاپ 1371
 • زمين شناسي مهندسي , محور علوم پایه , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,محمدحسین قبادی : مترجم,? فاطمی عقدا : ویراستارعلمی اول ,؟ اجل لوئیان : ویراستارعلمی دوم, سال چاپ 1379
 • زمين شناسي مهندسي ويژه دانشجويان عمران , محور علوم پایه , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , محمدحسین قبادی : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,بهرام علیزاده : ویراستارعلمی, سال چاپ 1381
 • جهان رمبنده , محور علوم پایه , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ - , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,مجتبی جعفرپور : مترجم,ماشاء اله پورمنصوری : ویراستارعلمی اول ,؟ پارسانژاد : ویراستارعلمی دوم, سال چاپ 1369
 • دي الكتريكها , محور علوم پایه , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , مرتضی علی : همکار,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,مرتضی زرگرشوشتری : مترجم,? شاه طهماسبی : ویراستارعلمی اول ,حسین فرحان : ویراستارعلمی دوم, سال چاپ 1376
 • نقشه برداري مهندسي (جلداول) , محور مهندسی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ چاپ دوم 1380 , سید محمود كاشفی پوردزفولی : ویراستار ادبی دوم,رضا ابن جلال : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,احمد باهری : ویراستارعلمی اول ,محمود شفاعی بجستان : ویراستارعلمی سوم, سال چاپ 1374
 • نقشه برداري مهندسي (جلد دوم) , محور مهندسی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ چهارم , رضا ابن جلال : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,احمد باهری : ویراستارعلمی اول ,محمود شفاعی بجستان : ویراستارعلمی دوم,سید محمود كاشفی پوردزفولی : ویراستارعلمی سوم, سال چاپ 1387
 • روش‌هاي نوين نقشه‌برداري , محور مهندسی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , رضا ابن جلال : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,سید محمود كاشفی پوردزفولی : ویراستارعلمی اول , سال چاپ 1382
 • تسطيح اراضي-(طراحي و محاسبات) , محور مهندسی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ چهارم , رضا ابن جلال : نویسنده اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,كریم شهلایی : ویراستارعلمی اول ,محمود بینا : ویراستارعلمی دوم,ابراهیم پذیرا : ویراستارعلمی سوم, سال چاپ 1382
 • تسطيح اراضي _نقشه برداري و محاسبات , محور مهندسی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , رضا ابن جلال : نویسنده اول,احمد باهری : همکار اول,ولی اله ظفری : ویراستارادبی, سال چاپ 1359
 • سفيدبالك‌ها: بيولوژي، وضعيت آفتي و مديريت آنها , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,كریم كمالی : ویراستارعلمی,پرویز شیشه بر : مترجم, سال چاپ 1381
 • مديريت حشرات آفت , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,كریم كمالی : ویراستارعلمی,پرویز شیشه بر : مترجم, سال چاپ
 • نقش كنه‌ها (Acari) در كنترل آفات , محور کشاورزی , دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , ولی اله ظفری : ویراستارادبی,كریم كمالی : ویراستارعلمی,پرویز شیشه بر : مترجم, سال چاپ 1385
 • حقوق ورشكستگی(حقوق ایران، تطبیقی و بین المللی) , محور علوم انسانی , انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , عطاءاله رحمانی : نویسنده,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,پژمان محمدی : ویراستارعلمی, سال چاپ 1391
 • مسائل كاربردی ترجمه شفاهی , محور علوم انسانی , انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز , نوبت چاپ اول , سیدعباس امام : تهیه و تدوین,ولی اله ظفری : ویراستارادبی,عبدالمجید حیاتی : ویراستارعلمی, سال چاپ 1392

 نقل ار:http://rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=3-0449022&CultureID=1تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۴ | 20:11 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |

 پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله :كسى كه در پى تحصیل علم رود ، این عمل كفّاره گناهان گذشته او است .

                                                                             (میزان الحكمة، ح 17742)

 

 

 تاريخ : سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ | 1:1 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |

از جمله اين بشارت ها آيه 14 و 15 از كتاب يهودا است كه مى‏گويد:

«لكن خنوخ«ادريس»كه هفتم از آدم بود درباره همين اشخاص خبر داده گفت اينك خداوند با ده هزار از مقدسين خود آمد تا بر همه داورى نمايد و جميع بى دينان را ملزم سازد و بر همه كارهاى بى دينى كه ايشان كردند و بر تمامى سخنان زشت كه گناهكاران بى دين به خلاف او گفتند...»

كه ده هزار مقدس فقط با رسول خدا(ص)تطبيق مى‏ كند كه در داستان فتح مكه با او بودند.بخصوص با توجه به اين مطلب كه اين آيه از كتاب يهودا مدت ها پس از حضرت عيسى(ع)نوشته شده. 

و از آن جمله در سفر تثنيه،باب 33،آيه 2 چنين آمده:

«و گفت خدا از كوه سينا آمد و برخاست از سعير به سوى آنها و درخشيد از كوه پاران و آمد با ده هزار مقدس از راستش با يك قانون آتشين...»

كه طبق تحقيق جغرافى دانان منظور از«پاران»ـيا فارانـمكه است،و ده هزار مقدس نيز چنانكه قبلا گفته شد فقط قابل تطبيق با همراهان و ياران رسول خدا(ص)است.

و در فصل چهاردهم انجيل يوحنا:16،17،25،26 چنين است:

«اگر مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد،و من از پدر خواهم خواست و او ديگرى را كه فارقليط است به شما خواهد داد كه هميشه با شما خواهد بود،خلاصه حقيقتى كه جهان آن را نتواند پذيرفت زيرا كه آن را نمى‏بيند و نمى‏شناسد،اما شماآن را مى‏شناسيد زيرا كه با شما مى‏ماند و در شما خواهد بودـاينها را به شما گفتم مادام كه با شما بودم اما فارقليط روح مقدس كه او را پدر به اسم من مى‏فرستد او همه چيز را به شما تعليم دهد و هر آنچه گفتم به ياد آورد».

كه بر طبق تحقيق كلمه«فارقليط»كه ترجمه عربى«پريكليتوس»است به معناى«احمد»است و مترجمين اناجيل از روى عمد يا اشتباه آن را به«تسلى دهنده»ترجمه كرده‏اند.

و در فصل پانزدهم:26 چنين است:

«ليكن وقتى فارقليط كه من او را از جانب پدر مى‏فرستم و او روح راستى است كه از جانب پدر عمل مى‏كند و نسبت به من گواهى خواهد داد».

و در فصل شانزدهم:7،12،13،14 چنين است:

«و من به شما راست مى‏گويم كه رفتن من براى شما مفيد است،زيرا اگر نروم فارقليط نزد شما نخواهد آمد،اما اگر بروم او را نزد شما مى‏فرستم اكنون بسى چيزها دارم كه به شما بگويم ليكن طاقت تحمل نداريد،اما چون آن خلاصه حقيقت بيايد او شما را به هر حقيقتى هدايت خواهد كرد،زيرا او از پيش خود تكلم نمى‏كند بلكه آنچه مى‏شنود خواهد گفت و از امور آينده به شما خبر خواهد داد...»

و سخنان ديگرى كه از پيغمبران گذشته به ما رسيده و در كتابها ضبط است و چون نقل تمامى آنها از وضع نگارش تاريخ خارج است از اين رو تحقيق بيشتر را در اين باره به عهده خواننده محترم مى‏گذاريم و به همين مقدار در اينجا اكتفا نموده و قسمتهايى از سخنان دانشمندان و كاهنان و پيشگوييهاى آنان كه قبل از تولد رسول خدا(ص)كرده‏اند نقل كرده به دنبال گفتار قبل خود باز مى‏گرديم.
 تاريخ : سه شنبه هشتم دی ۱۳۹۴ | 0:52 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |


موضوعات مرتبط: مناسبت ها

تاريخ : جمعه بیستم آذر ۱۳۹۴ | 23:14 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |
زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام جلد 1
مشخصات کتاب:
سرشناسه : قرشی، باقرشریف، - 1926
عنوان و نام پدیدآور : زندگانی حضرت امام حسین بن علی(علیه السلام) (بررسی و تحلیل)/ مولف باقرشریف قرشی؛ مترجم حسین محفوظی موسوی
مشخصات نشر : قم: بنیاد معارف اسلامی، مرکز نشر، 1380.
مشخصات ظاهری : ج 3
فروست : (بنیاد معارف اسلامی؛ 125، 126، 127)
شابک : 964-6289-78-9(دوره) ؛ 964-6289-78-9(دوره) ؛ 964-6289-78-9(دوره) ؛ 964-6289-78-9(دوره) ؛ 964-6289-81-0(ج.1)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عنوان اصلی: حیاه الامام الحسین(ع).
یادداشت : کتابنامه
موضوع : حسین بن علی(ع)، امام سوم، 61 - 4ق. -- سرگذشتنامه
شناسه افزوده : محفوظی موسوی، حسین، مترجم
شناسه افزوده : بنیاد معارف اسلامی. مرکز نشر
رده بندی کنگره : BP41/4/ق 37ح 9041 1380
رده بندی دیویی : 297/953
شماره کتابشناسی ملی : م 79-3192
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدّمه ناشر؛ مقدمه مترجم ؛ اهدا؛ در برابر تو ای سرور آزاد مردان!؛ مقدمه مؤلّف ؛ نهال رسالت ؛ ساختارهای تربیتی امام حسین علیه السّلام ؛ در سایه قرآن و سنّت ؛ نمونه هایی از فضایل امام حسین علیه السّلام ؛ فاجعه بزرگ اسلام ؛ حکومت شیخین (ابو بکر و عمر)؛ حکومت عثمان ؛ روزگار حضرت امام امیر المؤمنین علیه السّلام

دانلودکتاب از اینحا


موضوعات مرتبط: معرفی آثارواستادان ادبیات

تاريخ : پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ | 1:26 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |
 

خلاصه: باقر شریف القرشی متولد سال ۱۹۲۶ م/ ۱۳۴۴ق در شهر نجف، فرزند شیخ شریف قرشی نجفی از علمای نجف که جد وی مرحوم شیخ مهدی قرشی از شاگردان مرحوم میرزای بزرگ شیرازی بوده، دیده به جهان گشود. القرشی (به فتح قاف و سکون یا فتح راء) یکی از خاندان های شناخته شده در نجف می باشد.وی از سال ۱۳۸۰ هجری قمری به درس خارج فقه و اصول پرداخت و از محضر اساتید بزرگی همچون سید موسی البعاج، شیخ بشیر العاملی، شیخ محمد تقی الایروانی، مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی، شیخ محمد طاهر آل شیخ راضی، مرحوم آیت الله العظمی خویی، شهید آیت الله العظمی سید محسن حکیم بهره برد. شیخ باقر شریف القرشی هم اکنون از نویسندگان و محققان حوزه علمیه نجف اشرف به شمار می روند که در سال ۱۳۸۲ به پاس تألیفات ارزنده ایشان در زمینه تاریخ معصومین (ع)، جایزه ویژه پنجمین دوره کتاب سال ولایت که اختصاص به کتاب های منتشره در باره معصومین (علیهم السلام) دارد طی سفری که ایشان بعد از سقوط رژیم صدام به ایران داشتند به ایشان اهدا گردید. وی هم اکنون در شهر نجف اشرف به تحقیقات خویش مشغول می باشند.

آثار و تألیفات
تاکنون حدود پنجاه اثر از این محقق به چاپ رسیده است که ۴۶ اثر آن راجع به أهل بیت (علیهم السلام) و بقیه راجع به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی ، تربیتی و … اسلام مربوط می گردد. ایشان موسوعه الامام الصادق را که در ۷ مجلد به چاپ رسیده را بهترین کتاب خود که زحمت زیادی برای آن کشیده اند می داند.
۱٫ حیاه المحرر الاعظم الرسول الاکرم محمد (ص) – ۳ج
۲٫ موسوعه امیرالمؤمنین (ع) – ۱۱ج
۳٫ حیاه سیده النساء فاطمه الزهرا (س)
۴٫ حیاه الامام الحسن (ه) – ۲ج
۵٫ حیاه الامام الحسین (ع) –۳ج
۶٫ حیاه الامام زین العابدین (ع) – ۲ج
۷٫ حیاه الامام محمد الباقر (ع) – ۲ج
۸٫ موسوعه الامام جعفر الصادق (ع) – ۷ج
۹٫ حیاه الامام موسی بن جعفر (ع) – ۲ج
۱۰٫ حیاه الامام الرضا (ع) – ۲ج#
۱۱٫ حیاه الامام الجواد (ع)
۱۲٫ حیاه الامام الهادی (ع)
۱۳٫ حیاه الامام الحسن العسکری (ع)
۱۴٫ حیاه الامام المهدی (عج)
۱۵٫ العباس بن علی رائد الکرامه والفداء فی الاسلام
۱۶٫ حیاه الشهید الخالد مسلم بن عقیل (ع)
۱۷٫ السیده زینت رائده الجهاد فی الاسلام
۱۸٫ أهل البیت فی رحاب القرآن
۱۹٫ أهل البیت فی ضلال السنه النبویه
۲۰٫ أخلاق النبی و أهل بیته
۲۱٫ مؤتمر السقیفه: دراسه موضوعیه لاخطر حادث فی تاریخ الاسلام السیاسی
۲۲٫ النظام السیاسی فی الاسلام
۲۳٫ نظام التربوی فی الاسلام
۲۴٫ النظام الاجتماعی فی الاسلام
۲۵٫ نظام الاسره فی الاسلام
۲۶٫ النظام الاقتصادی فی الاسلام
۲۷٫ انظمه الحکم والاداره فی الاسلام
۲۸٫ العمل و حقوق العامل فی الاسلام
۲۹٫ هذه هی الشیعه
۳۰٫ بحوث عقائدیه مقارنه
۳۱٫ الشیعه والصحابه
۳۲٫ السجود علی التربه الحسینیه
۳۳٫ أضواء علی زیاره أهل القبور
۳۴٫ سلامه القرآن من التحریف
۳۵٫ الفقه الاسلامی تأسیس اصالته
تاکنون بخشی از این آثار به زبان های مختلفی ترجمه گردیده که در مراکز مختلف علمی نیز مورد استفاده قرار دارند. از جمله کتاب هایی که تاکنون به زبان فارسی ترجمه گردیده اند به این کتاب ها – به همراه مترجمشان – می توان چنین اشاره کرد:
زندگانی امام حسن (ع)، فخرالدین حجازی؛
تحلیلی از زندگانی امام سجاد (ع)، محمد رضا عطایی؛
تحلیلی از زندگانی امام کاظم (ع)، محمد رضا عطایی؛
پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا (ع)، سید محمد صالحی؛
تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع)، محمدرضا عطائی؛
زندگانی امام حسن عسکری (ع)، سید حسن اسلامی
ترجمه ای دیگر با عنوان تحلیلی از زندگانی امام حسین عسکری (ع) از محمد رضا عطائی؛
زندگانی حضرت ابوالفضل العباس، سید حسن اسلامی
حقوق کارگز از دیدگاه سرمایه داری، کمونیسم و اسلام توسط هادی انصاری

شمه ای از خصوصیات تألیفات استاد باقر شریف قرشی
۱٫ بدین لحاظ که شیخ باقر شریف قرشی توانستند با توجه به اختناق شدیدی که در عراق نسبت به چاپ کتاب های دینی به خصوص در زمان رژیم صدام وجود داشت به تألیف و چاپ کتاب هایی در زمینه اهل بیت(ع)، تشیع و عقاید اسلامی دست بزنند بسیار حائز اهمیت است. ایشان می گویند: «برای چاپ به خاطر سانسور و نظارت شدید بر چاپخانه ها … برای نشر آثار دینی شیعه به برخی چاپخانه ها پول داده تا آثار را منتشر کنند و نام مؤسسات نشر لبنان، دمشق، قاهره و مانند آن را می آوردیم تا آثار منتشره ضبط نشود».
۲٫ توجه مؤلف در نگارش تألیفات به مسائل و نیازهای زمانه ویژگی دیگر تألیفات ایشان راجع به اهل بیت(ع) و ابعاد مختلف نظامات اسلامی می باشد. به گونه ای که ایشان انگیزه اصلی خود از نگارش سیره الائمه الطاهرین(ع) را از زمانی می دانند که در گفتگویی با شهید محمد باقر صدر از طرف شهید چنین ذکر شد که کار علمی، موضوعی و روشمند در زمینه اهل بیت(علیهم السلام) صورت نگرفته است. و نیز زمان عبدالکریم قاسم که تفکرات کمونیستی در حال گسترش بود ایشان با مطالعات خود در این زمینه به نگارش کتاب های مختلفی از جمله العمل و حقوق العامل فی الاسلام، فی انظمه الحکم و الاداره دست زدند.
۳٫ مراجعه به کتاب های شیعه و سنی و استنادات آن ها و پرهیز از مراجعه صرف به کتاب های شیعی از خصوصیت دیگر تألیفات ایشان به شمار می رود.
۴٫ با مراجعه به تألیفات ایشان در باره اهل بیت(ع) می توان سبک بخصوصی از تاریخ نگاری را ملاحظه نمود. ایشان در تاریخ نگاری از مراجعه صرف به کتاب های تاریخی پرهیز کرده و مبنای کار خویش در تألیف تاریخ أهل بیت(ع) را احادیث و روایاتی که از آنان رسیده است قرار داده که با نثری روان نقل کرده و حوادث تاریخی را از دل آن بیرون می کشد. که خود منبع مهمی در دستیابی خوانندگان به احادیث ائمه(ع) در زمینه های مختلف فقهی، علمی، سیاسی و … که به صورت های مختلف از ائمه(ع) به دست ما رسیده است به شمار می رود. نویسنده حتی دعاهایی که معصومین(ع) در شرایط گوناگون ارائه داده اند را نیز آورده است.
۵٫ علاوه بر این که نقل و بررسی احادیث ابعاد مختلف زندگی اهل بیت(ع) را از زبان خود آنان برای خوانندگان روشن می سازد، مؤلف به اوضاع زمانه به لحاظ سیاسی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و … نیز توجه داشته و با دادن اطلاعاتی به خواننده، به بررسی جایگاه معصومین(ع) با توجه به روایات می پردازد.
۶٫ به لحاظ محتوایی نویسنده سعی در مطرح نمودن ابعاد تازه و مطرح نشده تاریخ معصومین(علیهم السلام) داشته اند. به عنوان نمونه ایشان به بعد دیگری از زندگی امام سجاد(ع) که علاوه بر زهد، بانی تمدن اسلامی و سازنده دوباره اسلام بودند پرداخته و این که این امام شهر مدینه را مرکزی علمی ساختند، و تحلیل اثر امام سجاد(ع) در رساله الحقوق و صحیفه سجادیه، زندگی و حیات علمی امام(ع) از زمره آن است. ایشان در بخشی از کتاب خود در باره حیات علمی امام سجاد(ع) چنین آورده اند: «امام سجاد(ع) مسجد پیامبر (ص) را محل مرکز مدرسه خود قرار داد و در شبستان مسجد بحث و مذاکرات خود را برعلما و فقها القا می فرمود و این مباحث شامل علم فقه، تفسیر، حدیث، فلسفه، علم کلام و قوانین رفتار و اخلاق بود…».
۷٫ تألیفات ایشان علاوه بر این که ابعاد مختلف زندگی ائمه(ع) را نشان داده اطلاعات مهمی نیز راجع به اصحاب و شاگردان ائمه(ع) نیز به خوانندگان ارائه می دهد که تلاش ایشان در رجال شناسی را نشان می دهد.
۸٫ ویژگی دیگر نگارش کتابهای تاریخی این مؤلف این است که در هر چند ایشان در ارائه اطلاعات تاریخی به احادیث و روایات رسیده از ائمه(ع) توجه خاص داشته اند اما به نقل صرف آنان نیز اکتفا نکرده و به لحاظ صحت و سقم احادیث از روش حدیث شناسی شیعه که بررسی راوی و روایت به لحاظ سندی و عقلانی است استفاده نموده اند.
۹٫ ایشان در جای جای بحث که به لحاظ تاریخی با دیدگاه های متفاوت و گاه متضاد روبرو هستیم آن ها را مطرح کرده و سپس به نقد و بررسی آراء مختلف پرداخته و آن چه به نظر مؤلف صحیح به نظر می رسد ارائه گردیده است از جمله در باره تعداد همسران امام حسن(ع)، ولایتعهدی و شهادت امام رضا(ع) و مسائل مختلف دیگر.
۱۰٫ یکی از مسائل مطرح در تاریخ این است که آیا می توان نویسنده کاملا بی طرف داشت یا خیر؟ و از آن جایی که عقاید هر شخص خواه ناخواه در زاویه دید گوینده و نویسنده تأثیر می گذارد – که البته داشتن زاویه دید با طرفداری مغرضانه تفاوت دارد – در تألیفات شیخ باقر شریف قرشی ضمن این که ایشان یک عالم شیعی بوده و استناد ایشان در تاریخنگاریشان به احادیث ائمه (ع) است ویژگی خاصی می بینیم. بر خلاف روش برخی افراد و مکاتب که ابتدا دیدگاه خود را مشخص نموده و سپس با آوردن یک سری دلایل جریان مربوط به خود را به حق جلوه می دهند، ایشان سعی نموده اند حوادث تاریخی و تاریخ معصومین (ع) را با آوردن احادیث ائمه (ع) و دلایل عقلانی خود ارائه کرده وحقانیت آنان را اثبات نماید.

نقل از::سایت اطلاع رسانی آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره ::.


موضوعات مرتبط: معرفی آثارواستادان ادبیات

تاريخ : پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ | 0:55 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ هذا ما أَوْصى بِهِ الْحُسَیْنُ بنُ عَلِىِّ بْنِ أَبِی طالِب إِلى أَخیهِ مُحمَّد الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْحَنَفِیَّةِ: أَنَّ الْحُسَیْنَ یَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، جاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، وَ أَنَّ الْجَنَّةَ وَ النّارَ حَقٌّ، وَ أَنَّ السّاعَةَ آتِیَةٌ لارَیْبَ فیها، وَ أَنَّ اللّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، وَ أَنّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً، وَ لا بَطِراً، وَ لا مُفْسِداً، وَ لا ظالِماً، وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِصْلاحِ فِی أُمَّةِ جَدِّی، أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَ أَنْهى عَنِ الْمُنْکَرِ، وَ أَسیرُ بِسیرَةِ جَدِّی وَ أَبی عَلىِّ بْنِ أِبی طالِب(علیه السلام)، فَمَنْ قَبِلَنِی بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللّهُ أَوْلى بِالْحَقِّ، وَ مَنْ رَدَّ عَلَىَّ هذا أَصْبِرُ حَتّى یَقْضِىَ اللّهُ بَیْنی وَ بَیْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمینَ، وَ هذِهِ وَصِیَّتِی یا أَخی اِلَیْکَ وَ ما تَوْفیقی إِلاّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنیبُ.

  بسم اللّه الرحمن الرحیم ; این وصیّتى است از حسین بن على بن ابى طالب به برادرش محمّد، معروف به ابن حنفیّه: حسین شهادت مى دهد که معبودى جز خداى یگانه اى که شریکى ندارد نیست، و محمّد بنده و فرستاده اوست که از جانب حق به حق مبعوث شده است و این که بهشت و دوزخ حق است و روز رستاخیز ـ بدون شک ـ خواهد آمد، و خداوند خفتگان در قبرها را بر مى انگیزد. و من از سرِ مستى و طغیان و فساد انگیزى و ستمکارى قیام نکردم، تنها براى اصلاح در امّت جدّم به پا خواستم. مى خواهم امر به معروف و نهى از منکر کنم و به روش جدّم و پدرم على بن ابى طالب(علیه السلام) رفتار نمایم. هر کس سخن حقّ مرا پذیرفت، پس خداوند به پذیرش (و پاداش) آن سزاوارتر است، و هر کس دعوت مرا نپذیرفت، صبر مى کنم تا خداوند میان من و این مردم به حق داورى کند که او بهترین داوران است.
این وصیّت من است به تو اى برادر! توفیق من جز از ناحیه خداوند نیست. بر او توکّل مى کنم و بازگشتم به سوى اوست.


موضوعات مرتبط: مناسبت ها

تاريخ : یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ | 23:51 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |

از حضرت سید السّاجدین و زین العابدین علیه السّلام روایت  است که:

لَمَّا صَبَّحَتِ الْخَیلُ الْحُسَینَ علیه السلام، رَفَعَ یدَیهِ وَ قَالَ:

اللَهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فِی کلِّ کرْبٍ، وَأَنْتَ رَجَآئِی فِی کلِّ شِدَّه، وَأَنْتَ لِی فِی کلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِی ثِقَه وَعُدَّه. کمْ مِنْ هَمٍّ یضْعُفُ فِیهِ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِیهِ الْحِیلَه، وَیخْذُلُ فِیهِ الصَّدِیقُ، وَیشْمُتُ فِیهِ الْعَدُوُّ؛ أَنْزَلْتُهُ بِک، وَشَکوْتُهُ إلَیک، رَغْبَه مِنِّی إلَیک عَمَّنْ سِوَاک؛ فَفَرَّجْتَهُ عَنِّی، وَکشَفْتَهُ، وَکفَیتَهُ.

فَأَنْتَ وَلِی کلِّ نِعْمَه، وَصَاحِبُ کلِّ حَسَنَه، وَمُنْتَهَی کلِّ رَغْبَه. «و چون صبحگاهان لشکر به نزد حسین علیه السّلام آمدند، دست های خود را بلند نموده و عرضه داشت:

بار پروردگارا! در تمام غصّه ها و اندوه ها، تو محلّ اتّکاء و اعتماد من می باشی! و در هر گرفتاری و شدّت، تو محلّ امید من هستی! و در هر حادثه ای که بر من فرود آید و هر نازله ای که بر من وارد شود، تو محلّ اطمینان و استعداد من می باشی!

چه بسیار از هموم و غموم خود را که دل در آن ناتوان می شد، و حیله و چاره برای رفع آن کوتاه می آمد، و دوست، انسان را تنها می گذاشت، و دشمن زبان به شماتت می گشود؛ من بارِ آن حوادث و هموم را بسوی تو آوردم، و شِکوه آن را به تو نمودم؛ به جهت میل و رغبتی که به تو داشتم و به غیر از تو نداشتم؛ پس خداوندا تو همه آنها را برطرف نمودی! و امر مرا کفایت کردی!تاريخ : یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۴ | 1:32 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |
 

 

 

 

همه ساله در شب اول محرم پرچم سرخ گنبد حضرت امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) طی تشریفاتی با حضور عزاداران حسینی تعویض و مراسم عزاداری ایام محرم به صورت رسمی آغاز می شود.

مراسم تعویض پرچم حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس


موضوعات مرتبط: مناسبت ها

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ | 20:50 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |


موضوعات مرتبط: مناسبت ها

تاريخ : سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ | 19:41 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |

 

و از جمله دعاهاى مشهور روز عرفه دعاى حضرت سید الشهداء علیه السلام است بشر و بشیر پسران غالب اسدى روایت کرده اند که پسین روز عرفه در عرفات در خدمت آن حضرت بودیم پس از خیمه خود بیرون آمدند با گروهى از اهل بیت و فرزندان و شیعیان با نهایت تَذَلُّل و خشوع پس در جانب چپ کوه ایستادند و روى مبارک را بسوى کعبه گردانیدند و دستها را برابر رو برداشتند مانند مسکینى که طعام طلبد و این دعا را خواندند:


موضوعات مرتبط: مناسبت ها

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ | 19:31 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |
         مطالب قدیمی تر >>