X
تبلیغات
زبان و ادبیات فارسی شادگان

زبان و ادبیات فارسی شادگان
این وبلاگ به زبان و ادبیات فارسی شادگان اختصاص دارد

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 0:31 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]

باسمه تعالی

آزمون دو فصل اول درس نقد ادبی پیام نور مرکز شادگان – فروردین 93


کدام گزینه در باره ی نقد ادبی درست است؟

الف) نقدادبی صرفاً برای خواننده ی اثر ادبی مفید است.            

  ب) نقدادبی حربه ی عاجزان است .

ج) نقدادبی وقتی مفید است که دور از شائبه اغراض باشد.            

 د) نقدادبی مانع از به وجود آمدن محیط هنری سالم است.

2- کدامیک از انواع نقد ابی تحت تاثیر تفکرات فلسفی جدید به وجود آمده است؟

الف) نقد زیباشناسی و اجتماعی           ب) نقد فنی و لغوی      

 ج) نقداخلاقی و تاریخی             د) نقد اجتماعی و روان شناسی

3- کدام منتقد ، ادبیات را محصول زمان محیط و نژاد می داند؟

الف) ژان پل سارتر          ب) برتولت برشت                ج) هیپولیت تن         د) آلبرکامو

4- بیت زیر از نظر کدام یک ازمکتب ها در معرض نقد قرار می گیرد ؟

"موسی و عیسی کجا بد کافتاب              کشت موجودات را می داد آب "

الف) نقد لغوی             ب) نقد زیبا شناسی              ج) نقد فنی                       د) نقد اخلاقی

5- فکر و اندیشه و هدف و غرض شاعر از سرودن شعر جه نامیده می شود ؟

الف) شکل ذهنی     ب) شکل ظاهری      ج) تصویر شاعرانه     د)محتوا

6-ئ رایج ترین قالب شعری در سبک هندی کدام است؟

الف ) مثنوی                 ب) غزل                  ج) قصیده                         د) دوبیتی

7- مطابقت عدد و معدود و افزودن جمع فارسی بر جمع عربی ویژگی کدام نوع نثر است؟

الف) مرسل           ب)  فنی                        ج) مصنوع                         د)بینابین

8- از نظر مکتب فنی کدام یک از موارد زیر بررسی می شود؟

الف)موسیقی کلمه و کلام                                ب) مترادفات    

ج) کاربرد ترکیبات و تعابیر زیبا                       د) کاربرد ترکیبات کهن

9- کدام گزینه در مورد نقد تاریخی درست است؟

الف) بزرگترین فایده تحقیقات تاریخی متوجه تاریخ و جامعه شناسی است نه ادبیات        

 ب) به آثار ادبی به عنوان یک امر ذوقی و هنری نگاه می کند. 

 ج) می تواند به تحلیل واقعی یک شاهکار ادبی بپردازد .               

د) در آثار درجه اول اهمیت بیشتر دارد.

10- کدام گزینه از ویژگی های سبک هندی است ؟

الف) مضمون آفرینی و استفاده از مضامین بکر                           

 ب) رواج و شیوع حس دینی و ضعف حس ملی  

  ج) گرایش شاعران به حکمت و فلسفه                                    

  د)توجه به مضامین عرفانی

11- نوشتن داستان کوتاه در ایران به شیوه اروپاییان در ایران با چه کسی آغاز شد؟

الف) بزرگ علوی         ب)  جلال آل احمد                ج) جمال زاده              د)صادق هدایت

12- کدام گزینه از ویژگی های سبک عراقی است؟

الف)  کثرت لغات مهجور فارسی                                    ب)  اجتناب از صراحت بیان  

ج) رواج قالب قصیده و مثنوی                                      د)توجه به ارسال المثل و تمثیل

 

 

 

موفق باشید

 


موضوعات مرتبط: سوالات پیام نور درس های ادبیات فارسی
[ شنبه شانزدهم فروردین 1393 ] [ 22:12 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]

باسمعه تعالی

آزمون دو فصل  در س مقدمات زبان شناسی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز شادگان

1-      موضوع اصلی زبان شناسی چیست؟

الف) بررسی تحولات و تغییرات زبان                                ب) بررسی ساخت نحوی زبان ها ی دنیا

  ج) بررسی زبان به روش علمی                                     د)بررسی تاریخ زبان

2- دوسوسور آن دستگاه ذهنی و انتزاعی را که دور از دخل و تصرف فرد است ، چه می نامد؟

الف)  گفتار              ب)زبان شناسی تاریخی            ج) زبان                       د)زبان شناسی توصیفی

3-به طور کلی عوامل تحول یک زبان را به چند دسته می توان تقسیم کرد؟

الف) به دودسته : علت های درون زبانی و علت های غیر زبانی          

ب)به سه دسته : علت های اجتماعی ، علت های اقتصادی و علت های طبیعی   

ج) به دودسته : علت های تاریخی و علت های هم زمانی

 د) به چها دسته : علت های اقتصادی ، علت های تاریخی ، علت های طبیعی و علت های درون زبان

4- زبان شناسی نوین در چه زمانی و با کدام دانشمند به صورت دانش مستقلی در آمد؟

الف) درقرن چهارم پیش از میلاد با افلاطون

ب- در قرن هیجدهم با ویلیام جونز

ج) در قرن نوزدهم با  یاکوب گریم

د) درآغاز قرن بیستم با فردینان دوسوسور

5- جوهر و اصل زبان چیست ؟

الف) کلمه                                          ب) اصوات و الفاظ               

 ج) معانی و مفاهیم                                د)رابطه ی میان صوت ومعنی

6- مهم ترین و اصلی ترین نقش زبان کدام است؟

الف) بیان فکر و اندیشه          ب) حدیث نفس          ج) زیبا آفرینی        د) برقراری ارتباط

7- چه رابطه ای درون دستگاه یا نظام زبانی موجب تعیین ارزش معنایی دقیق یک واژه می شود؟

الف) رابطه همنشینی و جانشینی                                ب) رابطه ی جاانشینی  

    ج) رابطه همنشینی                                             د)وابستگی معنایی

8-مهمترین اندام گویایی در حفره ی دهان که در تولید اصوات مختلف نقش بسزایی دارد چیست؟

الف) لب ها                  ب) لب ودندان                      ج)زبان                         د) کام

 

9- بررسی اصوات به عنوان کوچک ترین واحدهای زبانی مفارق معنا ، موضوع کدام مبحث است؟

الف) واج شناسی                   ب) آوا شناسی                      ج) معنا شناسی                 د) اندام های گفتار  

10- منظور از از اندام های واک سازکدام گزینه است؟

الف) حنجره                  ب) نای                                ج) زبان                          د) حفره ی دهان

11- کدام یک از اصوات زبانی قابلیت امتداد و کشش ندارند؟

الف) صامت های انقباضی             ب) مصوت ها         ج) صامت های انسدادی          د) صامت های واک دار

12- کدام دو واژه زوج کمینه اند؟

الف )شیر و شمشیر                             ب)  قندان و خندان                   

  ج)  پل و پول                                   د) زیبا و فریبا

 

 

موفق باشید


موضوعات مرتبط: سوالات پیام نور درس های ادبیات فارسی
[ شنبه شانزدهم فروردین 1393 ] [ 22:10 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]

صبحگاه 12 فروردين که روز نخستين حکومت ا... است از بزرگترين اعياد ملي و مذهبي ماست و ملت ما بايد اين روز بزرگ را عيد بگيرند و زنده نگه دارند. روزي که کنگره هاي قصر 2500 ساله حکومت طاغوتي فرود ريخت و سلطه شيطاني براي هميشه رخت بربست و حکومت مستضعفين جانشين آن گرديد . " پيام امام خميني 12/1/58 روز 12 فروردين 1358، روز اعلام نتايج همه پرسي در مورد نوع حکومت پس از انقلاب اسلامي بود که طي آن 2/98 درصد مردم ايران به " جمهوري اسلامي " راي آري دادند. مردم ايران اسلامي اگرچه در طول مبارزات انقلابي خود شعار استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي را در سرلوحه شعارهاي خود قرار داده بودند و به اين ترتيب با فريادهاي خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهوري اسلامي اعلام کرده بودند اما جهت تثبيت ثمره مبارزات اسلامي خود در روزهاي دهم و يازدهم فروردين 58 با حضور در پاي صندوقهاي راي به حکومت " جمهوري اسلامي " راي قاطعي دادند. پيش از آن برخي گروهها و جريانات سياسي ناهمسو با جريان عمومي مردم پيشنهادهاي مختلفي مانند جمهوري ( بدون قيد اسلامي ) و يا جمهوري دمکراتيک و ... جهت نوع و شکل حکومت آينده مي دادند. اما حضرت امام خميني از مردم خواستند که " راي بدهيد به جمهوري اسلامي ، نه يک حرف زيادتر و نه يک حرف کمتر . " به اين ترتيب 2/98 مردم با لبيک به نداي رهبر خود پايه هاي نظام اسلامي را تثبيت کردند و خواستار حاکميت اسلام ناب و مترقي در حکومتي بر پايه مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خويش شدند.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی
[ سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 ] [ 0:44 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]
محمد ابراهیم باستانی پاریزی نویسنده، پژوهشگر، شاعر دار فانی را وداع گفت.

به گزارش مهر، محمد ابراهیم باستانی پاریزی مورخ، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، موسیقی ‌پژوه و استاد بازنشستهٔ دانشگاه تهران شب گذشته در بیمارستان مهر تهران دار فانی را در سن 88 سالگی وداع کرد.

وی به علت کهولت سن مدتی د ر این بیمارستان بستری بود

محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سوم دی‌ماه ۱۳۰۴ هـ.ش در پاریز، از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان متولد شد. وی تا پایان تحصیلات ششم ابتدایی در پاریز تحصیل کرد و در عین حال از محضر پدر خود مرحوم حاج آخوند پاریزی هم بهره می‌برد.

پس از پایان تحصیلات ابتدایی و دو سال ترک تحصیل اجباری، در سال ۱۳۲۰ تحصیلات خود را در دانشسرای مقدماتی کرمان ادامه داد و پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۲۵ برای ادامهٔ تحصیل به تهران آمد و در سال ۱۳۲۶ در دانشگاه تهران در رشتهٔ تاریخ تحصیلات خود را پی گرفت. استاد باستانی پاریزی دورهٔ دکترای تاریخ را هم در دانشگاه تهران گذراند و با ارائهٔ پایان‌ نامه‌ای دربارهٔ ابن اثیر دانشنامهٔ دکترای خود را دریافت کرد.

استاد باستاني در طول حيات خود آثار زيادي درباره كرمان تاليف كردند.

از آثار استاد مي توان به كتاب هاي زير اشاره كرد:

پیغمبر دزدان (چاپ هفدهم ۱۳۸۲)، راهنمای آثار تاریخی کرمان (چاپ کرمان)۱۳۳۵ دوره مجله هفتواد (چاپ کرمان)۱۳۳۷ ــ ۱۳۳۶ تاریخ کرمان (تصحیح و تحشیه تاریخ وزیری، چاپ چهارم، ۱۳۷۴)۱۳۴۰ منابع و مآخذ تاریخ کرمان۱۳۴۰ سلجوقیان و غز در کرمان (چاپ دوم ۱۳۷۳)۱۳۴۳، فرماندهان کرمان (تصحیح و تحشیه تاریخ شیخ یحیی، چاپ سوم، (۱۳۷۱)، جغرافیای کرمان (تصحیح و تحشیه جغرافی وزیری، چاپ پنجم، ۱۳۸۴)۱۳۴۶، گنجعلی خان (چاپ سوم ۱۳۶۷)۱۳۵۳، وادی هفت واد (انجمن آثار ملی، جلد اول)۱۳۵۵ تاریخ شاهی قراختائیان۱۳۵۵، تذکره صفویه کرمان۱۳۶۹، صحیفه الارشاد (پایان صفویه)، مجموعه هفتی (سبعه ثمانیه) خاتون هفت قلعه (چاپ ششم ۱۳۸۰)۱۳۴۲ آسیای هفت سنگ (چاپ هفتم ۱۳۸۳)۱۳۵۰ نای هفت بند (چاپ ششم ۱۳۸۱)۱۳۵۳ اژدهای هفت سر (چاپ پنجم ۱۳۸۴)۱۳۵۵ کوچه هفت پیچ (چاپ ششم ۱۳۷۰)۱۳۵۵ زیر این هفت آسمان (چاپ پنجم ۱۳۶۸)۱۳۵۸ سنگ هفت قلم (چاپ سوم ۱۳۶۸) ۱۳۵۸ هشت الهفت (چاپ دوم ۱۳۷۰)۱۳۶۳، یادبود من (مجموعه شعر)۱۳۲۷ ذوالقرنین یا کوروش کبیر (ترجمه، چاپ نهم ۱۳۸۴)۱۳۳۰، یاد و یادبود (مجموعه شعر، چاپ دوم، ۱۳۶۴)۱۳۴۱ ، محیط سیاسی و زندگی مشیرالدوله (چاپ دوم، جیبی ۱۳۴۱)۱۳۴۱، اصول حکومت آتن، ترجمه از ارسطو۱۳۴۱ (با مقدمه استاد دکتر غلامحسین صدیقی، چاپ چهارم ۱۳۸۳)، تلاش آزادی (چاپ هفتم ۱۳۸۳، برنده جایزه یونسکو)۱۳۴۷، یعقوب لیث (چاپ هشتم ۱۳۸۲)۱۳۴۴ (این کتاب به زبان عربی ترجمه و در قاهره چاپ و منتشر شده‌است، ۱۹۷۶) شاه منصور (چاپ ششم ۱۳۷۷)۱۳۴۸، سیاست و اقتصاد عصر صفوی (چاپ پنجم ۱۳۷۸)۱۳۴۸ اخبار ایران از ابن اثیر (ترجمه الکامل، چاپ دوم ۱۳۶۴)۱۳۴۹، از پاریز تا پاریس (چاپ هشتم ۱۳۸۱)۱۳۵۱، شاهنامه آخرش خوش است (چاپ ششم ۱۳۸۳)۱۳۵۰ حماسه کویر (چاپ چهارم ۱۳۸۲) و ...


موضوعات مرتبط: معرفی آثارواستادان ادبیات
[ سه شنبه پنجم فروردین 1393 ] [ 12:11 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]


ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

[ دوشنبه چهارم فروردین 1393 ] [ 21:12 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]

بهار. [ ب َ ] (اِ) فصل ربیع است ؛ یعنی بودن آفتاب در برج حمل و ثور و جوزا. (از جهانگیری ). فصل ربیع و آن در بلاد اقلیم چهارم و پنجم و ششم ، مدت ماندن آفتاب است در حمل و ثور و جوزا و در اقلیم دوم و سوم مدت ماندن آفتاب در حوت و حمل . (غیاث ). ترجمه ٔ ربیع. و آن بودن آفتاب در برج بره و گاو و دوپیکر باشد و آن مشهور است . (آنندراج ) :
درخش ار نخندد بگاه بهار
همانا نگرید چنین ابر زار.

ابوشکور.


ز شیراز آن نامه ٔ شهریار
چو رخشنده گل شد بوقت بهار.
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج 5 ص 2459).
هوا خوش نگار و زمین پرنگار
تو گفتی به تیر اندر آمد بهار.

فردوسی .


چنانکه این زمستان ، فصل بهار آنجا باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 367).
چو باغی از مه و پروین بهارش
بهاری از گل و سوسن نگارش .

(ویس و رامین ).


شادی بدین بهار چو می بینی
چون بوستان خسرو و صحرا را.

ناصرخسرو.


ترا کنون که بهار است جهد آن نکنی
که نانکی بکف آری مگر زمستان را.

ناصرخسرو.


در سفر باغ و بوستان و بهار
منزل و جای و رهگذار تو باد.

مسعودسعد.


هرگاه که آفتاب به اول حمل رسد بهار باشد، تا به اول سرطان . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). به فصل بهار به بادغیس بود... و لشکری از بهار و تابستان برخورداری تمام یافتند از عمر خویش . (چهارمقاله ٔ نظامی عروضی چ معین صص 49 - 50). چون بهار درآمد اسبان به بادغیس فرستادند. (چهارمقاله ایضاً ص 51).
عمر است بهار نخل بندان
کش هر نفسی خزان ببینم .

خاقانی .


نیست شب کز رخ و سرشک بهم
صد بهار و خزان نمی یابم .

خاقانی .


- بهار عمر ؛ کنایه از دوران جوانی :
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر.

حافظ.


- بهار حسن ؛ ابتدای جوانی و شادابی و زیبائی :
خوش چمنی است عارضت خاصه که در بهار حسن
حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو.

حافظ.


- بهار دل ؛ کنایه از شادمانی و سرور است :
بهشتی گل و ارغوان و سمن
شکفته بهار دل و جان من .

شمسی (یوسف و زلیخا).


- امثال :
با یک گل بهار نمیشود .
سالی که نکوست از بهارش پیداست .
مثل ابر بهار گریستن ؛ کنایه از اشک فراوان ریختن .
مثل بهار شوشتر .
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. || گل و شکوفه ٔ هر درخت ، عموماً و گل و شکوفه ٔ نارنج و سایر مرکبات ، خصوصاً. (از برهان ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). هر گل ، عموماً و گل نارنج ، خصوصاً. (غیاث )(رشیدی ) (آنندراج ) :
بدستی گلی داشتی آبدار
بدست دگر دسته ای از بهار.

(یادداشت بخط مؤلف بدون ذکر نام شاعر).


بهار و گلت هر دو با بوی و رنگ
چنان هیچ کس را نیاید بچنگ .

شمسی (یوسف و زلیخا).


برفتارو گفتار و بالا و تن
بهار و چمن بود و سرو و سمن .

شمسی (یوسف و زلیخا).


یکی کوه پرپلنگ یکی بیشه پرهزبر
یکی چرخ پرنجوم یکی باغ پربهار.

فرخی .


جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن
باغش پر از بنفشه وراغش پر از بهار.

منوچهری .


چو هر سالی بهارآید بگلزار
بهار من نیارد جز یکی خار.

(ویس و رامین ).


چنان کز بانگ رعد نوبهاران
برون آمد بهار از شاخساران .

(ویس و رامین ).


کی غره شود دل حزینم
زین پس به بهار بوستانی .

ناصرخسرو.


درخت آنگه برون آرد بهاری
که بشکافد سر هرشاخساری .

(از جوینی ).


رسم ترنج است که در روزگار
پیش دهد میوه پس آرد بهار.

نظامی .


گل بی آفت باد خزانی
بهاری تازه بر شاخ جوانی .

نظامی .


گلا وتازه بهارا تویی که عارض تو
طراوت گل و بوی بهار من دارد.

سعدی .


گر بهار و لاله و نسرین نروید گو مروی
پرده برداری بهار و لاله و نسرین من .

سعدی .


|| در شواهد ذیل به معنی گیاه ، سبزه و علوفه ٔ سبز ظهور دارد :
آمد آن بلبل چمیده بباغ
آمد آن آهوی چریده بهار.

فرخی .


چون ستوران بهار نیکو بخوردند و بتن و توش خویش بازرسیدند. (چهارمقاله ٔ نظامی چ معین ص 49). لشکر او از سفر مازندران کوفته بودند وسلاحها به نم تباه شده و چهارپای بهار ناخورده . (راحةالصدور راوندی ). || گیاهی است از تیره ٔ مرکبان که چهارگونه از آن شناخته شده . گلهایش زردرنگ و در کوهستانهای اروپای مرکزی و جنوبی و آسیای غربی و مرکزی میروید و بعنوان گل زینتی نیز در باغها کاشته میشود. گل گاوچشم . اقحوان اصفر. (فرهنگ فارسی معین ). نام گلی است زرد که آن را گل گاوچشم خوانند و بعضی گویند به این معنی ، عربی است . (برهان ) (از ناظم الاطباء) (از جهانگیری ). گل گاوچشم . (رشیدی ). اسم نوع اصفر اقحوان است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (فهرست مخزن الادویه ). گاوچشم است و از اسفرمها است . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). اقحوان اصفر. خبزالغراب . مقارجه . املال . گاوچشم و قسم کوچک آنرا عین الحجل گویند. احداق المرض . عین اغلی . (یادداشت بخط مؤلف ). || بت که بعربی صنم خوانند. (برهان ). بت و صنم . (ناظم الاطباء). بت که ترجمه ٔ صنم است . (آنندراج ) :
بهارش تویی غمگسارش تویی
بدین تنگ زندان زوارش تویی .

فردوسی .


نیکوانی چو نگار اندر پیش
دلبرانی چو بهار اندر بر.

فرخی .


آنکه اندر زیر تاج گوهر و دیبای شعر
چون نگار آزر است و چون بهار برهمن .

منوچهری .


|| زیبا. خوش اندام :
سخن با رخش رامین گفت یکسر
بدو گفت ای بهار کوه پیکر.

(ویس و رامین ).


بهاری بدی چون نگار بهشت
نمانی کنون جز بپژمرده کشت .

اسدی .


|| بتخانه و آتشکده . (آنندراج ) (جهانگیری ) (رشیدی ). آتشخانه و نام بتخانه . (غیاث ) :
بسته حریر دارد و وشّی معمدا
از نقش واز نگار همه خوب چون بهار.

معروفی .


سرایهای چو آهنگ مانوی پرنقش
بهارهای چو دیبای خسروی بنگار.

فرخی .


آه و دردا که همه برهمنان همه هند
جای سازند بتان را دگر ازنو به بهار.

فرخی .


وثاق از او چو بهار است و او در او چو صنم
سرای از او چو بهشت است و او در او چو خرد.

فرخی .


زیب معنی بایدت اینک شنیدی زین پسر
نقش باقی بایدت رو معتکف شو در بهار.

سنایی .


بهاری دل افروز در بلخ بود
کزو تازه گل را دهن تلخ بود.

نظامی .


|| (اِخ )بتخانه ٔ هند. (مفاتیح ). || بتخانه ٔ چین . || آتشکده ٔ ترکستان . || خانه ٔ طلاکاری و منقش . (برهان ) (ناظم الاطباء). || حرم پادشاهان و سلاطین . (برهان ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || درخت خرما، اسم فارسی آن طلع کور است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (فهرست مخزن الادویه ). || قسم نر خرما اسم قفور است و آنرا کفری نامند. (فهرست مخزن الادویه ). قسم نر خرما اسم قفور است و او را کهری نامند. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). || جامه ٔ نفیس . (غیاث ). || یکی از دستگاهها و ادوار ملایم در موسیقی . (فرهنگ فارسی معین ). || وزنه ای است هندی . (حاشیه ٔ برهان چ معین ).


موضوعات مرتبط: مطالب متنوع
[ شنبه دوم فروردین 1393 ] [ 0:16 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]
شنيده مي‌شود از آسمان صدايي كه ...
كشيده شعر مرا باز هم به جايي كه ...
نبوده هيچ‌كسي جز خدا، خدايي كه ...
نوشت نام تو را، نام آشنايي كه ...

پس از نوشتن آن آسمان تبسم كرد
و از شنيدنش افلاك دست و پا گم كرد

نوشت فاطمه، شاعر زبانش الكن شد
نوشت فاطمه، هفت آسمان مزين شد
نوشت فاطمه، تكليف نور روشن شد
دليل خلق زمين و زمان معين شد

نوشت فاطمه يعني خدا غزل گفته است
غزل ـ قصيده نابي كه در ازل گفته است

نوشت فاطمه تعريف ديگري دارد
ز درك خاك مقام فراتري دارد
خوشا به حال پيمبر! چه مادري دارد!
درون خانه بهشت معطري دارد

پدر هميشه كنارت حضور گرمي داشت
براي وصف تو از عرش واژه بر مي‌داشت

چراكه روي زمين واژه وزيني نيست
و شأن وصف تو اوصاف اينچنيني نيست
و جاي صحبت اين شاعر زميني نيست
و شعر گفتن ما غير شرمگيني نيست

خدا فراتر از اين واژه‌ها كشيده تو را
گمان كنم كه تو را، اصلاً آفريده تو را

كه گرد چادر تو آسمان طواف كند
و زير سايه آن كعبه اعتكاف كند
ملك ببيند و آنگاه اعتراف كند
كه اين شكوه جهان را پر از عفاف كند

كتاب زندگي‌ات را مرور بايد كرد
مرور كوثر و تطهير و نور بايد كرد

در آن زمان كه دل از روزگار دلخور بود
و وصف مردمش الهيكم التكاثر بود
درون خانه تو نان فقر آجر بود
شبيه شعب ابي‌طالب از خدا پر بود

بهشت عالم بالا برايت آماده است
حصير خانه مولا به پايت افتاده است

به حكم عرش بنا شد در آسمان علي
علي از آن تو باشد تو هم از آن علي
چه عاشقانه همه عمر مهربان علي!
به نان خشك علي ساختي، به نان علي

از آسمان نگاهت ستاره مي‌خواهم
اگر اجازه دهي با اشاره مي‌خواهم

به ياد آن دل از شهر خسته بنويسم
كنار شعر دو ركعت نشسته بنويسم
شكسته آمده‌ام تا شكسته بنويسم
و پيش چشم تو با دست بسته بنويسم

به شعر از نفس افتاده جان تازه بده
و مادري كن و اين بار هم اجازه بده

به افتخار بگوييم از تبار توايم
هنوز هم كه هنوز است بي‌قرار توايم
اگرچه ما همه در حسرت مزار توايم
كنار حضرت معصومه در كنار توايم

فضاي سينه پر از عشق بي‌كرانه توست
«كرم نما و فرود آ كه خانه، خانه توست»

شاعر: سید حمید برقعی

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 ] [ 22:26 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]
قال رسول اللَّه ( ص ) : « . . . فتکون اوّل من یلحقنی من اهل بیتی فتقدم علیّ محزونه مکروبه مغمومه مقتوله » . 
( فاطمه ) اولین کسی از اهل ‏بیتم می ‏باشد که به من ملحق می‏ گردد ، پس بر من وارد می ‏شود ، محزون ، مکروب ، مغموم ، مقتول . . .

فرائد السمطین ج 2 ، ص 34
 


قال موسی بن جعفر ( ع ) : انَّ فاطمه ( س ) صدّیقه شهیده .

اصول کافی ج 1 ، ص 381 


قال ابن عباس : إنّ الرّزیّه کُلَّ الرّزیه ، ما حال بین رسول‏ للَّه ( ص ) و بین کتابه . 

مصیبت تمام مصیبت آن گاه رخ داد که بین پیامبر ( ص ) و نوشتارش حائل گردیدند .

صحیح بخاری ج 1 ص120


[ شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 ] [ 21:45 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]


موضوعات مرتبط: مناسبت ها
[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 21:26 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]
اسفند ماه 91 معلمی از میان ما رخت سفر ابدی را در کلاس عشق بربست و به چهان ملکوت پیوست  که در کار خویش از هیچ لومه لایمی نمی هراسید و و ظیفه گرانبار معلمی را  با جان و دل پذیرفته بود و تعلیم و تربیت  برای او عبادت بود و رمانی از ادای وطیفه شاد می گشت که دانش آموزی مطلبی فرا می گرفت .

پنچ شنبه 15 اسفند 92 درگرامی داشت آن معلم همیشه حاضر ، زنده یاد غلامعلی ملاچی برسرای ابدی او جمع می شویم که باز درسی دیگر از او بیاموزیم و روانش را با خواندن فاتحه ای  گرامی خواهیم داشت .

شغر زیر به یاد آن عزیز سفرکرده از محمد خنیفه نژاد تقدیم می نمایم.

ﺩﺭ ﺑــﺰﻡ ﻋﺸﻖ ﺷﻤــﻊ ﻓـــﺮﻭﺯﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ

 ﻣـــﺮﺩﻡ ﭼﻮ ﭘﻴﻜﺮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ، ﺟﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ

 ﺁﻥ ﺑــﺎﻏﺒــــﺎﻥ ﮔﻠﺸﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫـــﺎﻱ ژﺭﻑ

ﭘـــــﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺭﻭﺡ ﺣﻜﻴﻤـــﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ

ﻣــــﺮﺩﻡ ﻣﻌـــــﺎﺩﻥ ﺯﺭ ﻭ ﺳﻴﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺷﺖ

 ﺟــﻮﻳــﺎﻱ ﺍﻳــﻦ ﺧﺰﺍﺋـــﻦ ﭘﻨﻬـﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ

 ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻱ

 ﺁﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﺧﻠـــﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ

 ﻅﻠﻤﺎﺕ ﺟﻬﻞ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﺎﻓــﺪ ﺑـﻪ ﻧـــــﻮﺭ ﻋﻠــﻢ

 ﺧﻀــﺮ ﻁــﺮﻳﻖ ﭼﺸﻤــﻪ ﺣﻴــــﻮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ

ﺁﺭﻱ ، ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳــﻮﺧﺘﻦ

 ﺁﻧــﺮﺍ ﻛﻪ ﻋﺸــﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﻮ ﻛــــﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ

ﮔﻮﻳﻨــﺪ ﺑـــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻌﻠـــــﻢ ﭘﻴﻤﺒــــﺮﺍﻥ

ﮔﻮﻳـــــﺪ »ﺣﻨﻴﻒ« ﺍﻳــــﺰﺩ ﺭﺣﻤـــﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ


[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 22:4 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]

گروه اسمی  - وابسته های پیشین

هر گروه اسمی شامل دو عنصر "هسته" و "وابسته" است.  

واژه هایی که پیش  از هسته قرار می گیرند ،وابسته ی پیشین نامیده می شوند.و عبارت اند از:

1-      صفت اشاره: این، آن، چنین ،چنان،همین، همان؛مانند:آن هنرمند ، همان دوست

2-      صفت پرسشی:چه، کدام ، کدامین، چند؛ مانند: کدام شهر ، چند کتاب خریدی؟

3-      صفت مبهم: چند، فلان، هیچ، هر، بعضی، دیگر، برخی؛ مانند: چند روز دیگر به پایان سال باقی نمانده است، فلان حاکم چنین ستمی کرد.

4-      صفت تعجبی:چه، عجب؛   مانند: عجب درختی!

5-      صفت عالی(ترین) بزرگترین، بهترین، زیباترین، مانند:بهترین سال ،زیباترین منظره؛

6-      شمارشی اصلی مانند یک، دو، صد ، شصت ونه، شمارشی ترتیبی مانند دومین ، چهارمین ،دهمین، اولین مانند: ده دانش آموز ، دهمین بازیگر، اولین روز

7-      شاخص: آقا، استاد ، دکتر ، سرهنگ، برادر، دایی، امام، سرکار ، حاجی؛ مانند:دکتر محمد زاده، سرهنگ رضایی، برادر تقوی

 


موضوعات مرتبط: زبان وادبیات فارسی (2)
[ دوشنبه پنجم اسفند 1392 ] [ 20:36 ] [ سید سعید محفوظی موسوی ] [ ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ
امکانات وب
rel="nofollow" >قالب وبلاگ

فال انبیاء

فال انبیاء

1>
PageRank Checking Icon
ollow" >پیج رنک

تعبیر خواب آنلاین.

تحلیل آمار سایت و وبلاگ